ស្រ្តីយកប្តីគេ សម្តែងដោយលោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស, buth savong 2018, buth savong

9,890 Views
Dharma Post
3
Published on 15 Sep 2019 / In Religion & Dharma

ស្រ្តីយកប្តីគេ សម្តែងដោយលោកគ្រូ អគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
សុសូសំ លភតេ បញ្ញំ ការស្តាប់ដោយល្អរមែងចម្រើននូវបញ្ញា!!! សូមអនុមោទនា
សូមជួយ ❤ Like ☑️ Comment ✅Share, and Subscribe !!!

Show more
0 Comments sort Sort By